Prof. dr. sc. Gordan Lauc - Voditelj istraživačkog tima

Prof. dr. sc. Gordan Lauc je redoviti profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i vlasnik tvrtke Genos d.o.o. Istraživanja u području glikobiologije provodi već više od dvadeset godina, a njegov je interes trenutačno usmjeren na složenu genetiku proteinske glikozilacije i uloge alternativne glikozilacije u fiziološkim i patofiziološkim procesima. Njegov laboratorij proveo je prvu studiju populacije glikoma humane plazme, koja je otkrila značajnu varijabilnost u kompoziciji glikoma između pojedinaca, dok je u isto vrijeme otkriveno kako je kompozicija glikoma unutar pojedinca vrlo stabilna. Uvođenje visokoprotočnih studija glikoma omogućilo je suradnju glikomike i moderne genomike, a prof. dr. sc. Lauc vodio je prvu cjelogenomsku asocijacijsku studiju glikoma humane plazme. Isto tako, njegov je laboratorij proveo prvu opsežnu studiju glikoma individualnog proteina, u ovom slučaju ljudskog IgG. Studija je otkrila kako je varijabilnost glikozilacije na nivou individualnog proteina čak veća nego kod glikoma cjelokupne plazme. Trenutačno se provode brojne cjelogenomske asocijacijske studije IgG glikoma i veliki broj studija o dijagnostičkim i prognostičkim markerima.

Više


Dr. sc. Mislav Novokmet - Istraživač

Istraživač zaposlen na projektu IBD-biom, financiranom u sklopu FP7 (Framework Programme) Europske unije. Projekt se bavi istraživanjem značaja glikozilacije u upalnim bolestima crijeva (Inflammatory Bowel Disease).

VišeJasminka Krištić, mag. mol. biol. - Doktorand-istraživač

Jasminka Krištić je doktorand-istraživač na HighGlycan projektu u Laboratoriju za glikobiologiju u tvrtki Genos. U sklopu istraživačkog projekta radi na analizi profila glikana IgG-a. Osim toga, u sklopu međunarodne suradnje sudjeluje i u istraživanjima na području funkcionalne genomike glikozilacije. Dio je i tima Analitičkog DNA laboratorija gdje je zadužena za analizu genetičke predispozicije za poremećaj zgrušavanja krvi, netoleranciju laktoze, ali i za razvoj novih genetičkih testova koristeći tehnologiju pirosekvenciranja.

Više


Ivona Bečeheli, mag. mol. biol. - Doktorand-istraživač

Bavi se istraživanjem epigenetičke regulacije glikozilacije u sklopu FP7 projekta HighGlycan, što je ujedno i tema njenog budućeg doktorata. Epigenetički dio istraživanja obuhvaća analizu metilacije promotorske regije gena HNF1α, proteina ključnog u regulaciji transkripicije glikoziltransferaza, čija je funkcija pravilno pozicioniranje i glikozilacija GLUT2 transportera na membrani β stanica Langerhansovih otočića gušterače. Zbog toga je istraživanje usmjereno isključivo na analizu statusa metilacije, specifično tih stanica gušterače, čime bi moglo doprinjeti ranijim otkrićima o MODY tipu dijabetesa. Naime, poremećena glikozilacija GLUT2 transportera uzrokovana promjenom metilacijskog statusa proučavane regije utječe na funkcioniranje β stanica Langerhansovih otočića i jedan je od mogućih uzroka nastanka dijabetesa tipa MODY. 

Više


Jerko Štambuk, mag. mol. biol. - Doktorand-istraživač

Istraživač i doktorand u glikobiološkom laboratoriju Genos. Bavi se istraživanjem glikana u sklopu FP7 HighGlycan projekta, što uključuje metode izolacije glikana različitih bioloških uzoraka koji se potom analiziraju i povezuju s određenim fenotipom. Također radi u DNA laboratoriju na analizama životinjskih genoma.

Više


Irena Trbojević Amkačić, mag. chem. - Doktorand-istraživač

Biokemičar i analitički kemičar, radi kao istraživač i doktorand u Laboratoriju za glikobiologiju. Radi na razvoju metoda za visokoprotočnu analizu glikana u sklopu FP7 projekta HighGlycan. Budući da je jedini kemičar u istraživačkoj grupi, svakodnevni joj je posao kritički promatrati eksperimente s kemijskog stajališta.

Više


Lucija Klarić, mag. mol. biol. - Doktorand-istraživač

Doktorand je i istraživač u Laboratoriju za glikobiologiju u tvrtki Genos, a njezino područje interesa je biotatistika. Sa obrazovanjem u područjima molekularne i računalne biologije, usredotočena je na otkrivanje znanja u skupovima podataka (engl. „data mining“) i statističke analize glikana. Radi stjecanja boljeg razumijevanja na koje načine glikani mogu utjecati na ljudsko zdravlje, trenutačno radi na analizi grupiranja ljudskog N-glikoma plazme i imunoglobulina G, kao i na istraživačkoj analizi (engl. „exploratory data analysis“) ljudskog glikoma.

Više


Frano Vučković, mag. mol. biol. - Doktorand-istraživač

Doktorand je i istraživač u Laboratoriju za glikobiologiju u tvrtki Genos, a radi na integrativnoj analizi genomičkih i glikomičkih podataka u sklopu projekata MIMOMICS i IBD-BIOM. Područja njegovog interesa uključuju statističku genetiku i računalnu biologiju. Posebni su mu interes mreže regulacije gena i varijacije kod regulatorne DNA koja ima važnu ulogu u glikozilaciji IgG proteina.

Više


Ivan Gudelj, mag. pharm. - Doktorand-istraživač

Doktorand je i istraživač u Laboratoriju za glikobiologiju u tvrtki Genos, a bavi se istraživanjem glikana u sklopu PAIN-OMICS projekta, što uključuje metode izolacije glikana različitih bioloških uzoraka koji se potom analiziraju i povezuju s boli.

Više


Dr.sc. Thomas Klarić - Istraživač

Istraživač zaposlen na ‘Human Neuroglycome’ projektu koji je financiran u sklopu NewFelPro iniciative (Republika Hrvatska I Europska Zajednica). Cilj ovog projekta je otkriti profil glikozilacije u raznim regijama ljudskog mozga tijekom životnog doba te saznati nešto o značaju raznih glikana u neurobiološkim procesima.

 

Više
Dr.sc. Olga Zaytseva - Istraživač

Olgini interesi u istraživanju uključuju: evolucijsku biologiju, humanu genetiku, metode visoko protočne analize glikana te sekvenciranje nove generacije. Cilj njenog projekta je istražiti odnose između glikozilacije imunoglobulina i reakcije imunog sustava.

Više