Radno vrijeme

Radno vrijeme: 8 h - 16 h
Radno vrijeme sa strankama: 9 h - 15:30 h
Izuzimanje uzoraka: 9 h - 15:30 h

Ljetno radno vrijeme će se odvijati prema sljedećem rasporedu:

Radno vrijeme tijekom godišnjih odmora