DNA analiza sljedivosti mesa

Primjena analize DNA u razvoju sustava sljedivosti u stočarskoj i mesnoprerađivačkoj proizvodnji

Razvoj metoda molekularne biologije omogućio je uvođenje pojedinih DNA  metoda u proces nedvojbenog utvrđivanja identiteta i rodbinskih odnosa među jedinkama na temelju analize njihove DNA. Sustav za analizu DNA mesa i mesnih prerađevina može jednoznačno i potpuno sigurno utvrditi porijeklo određenog mesa i neke mesne prerađevine i dati odgovor na pitanje potječu li dva biološka uzorka (krv, meso,kost) od iste jedinke, od njezinih roditelja ili potomaka, ili pak od nesrodnih jedinki.

Pojam sljedivosti:

–  sljedivost  mesa podrazumijeva označavanje životinje neposredno nakon rođenja te njihovo praćenje kroz sve cikluse: uzgoj, klanje te proizvodnju prehrambenog proizvoda


Što donosi korisnicima?

 • potencijalnim korisnicima donosi unaprijeđenje tržišne vrijednosti njihovih proizvoda/usluga te ih čini konkurentnijima
 • kreira novu vrijednost za sve sudionike na tržištu: proizvođače,prerađivače, trgovce, ugostitelje i kupce
 • štiti potrošače kroz garanciju porijekla mesa
 • omogućava upravljanje rizicima

Republika Hrvatska kao članica Europske unije preuzela je pravnu stečevinu  u području sigurnosti hrane te je definirana Zakonom o hrani (NN br. 46/07) koji je temelj za osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača te zdravstvene ispravnosti hrane.

Sljedivost je u mnogim razvijenim europskim zemljama danas  nezaobilazni kriterij kod određivanja kvalitete mesa i mnoge su zemlje razvile sustav sljedivosti da bi zaštitile domaću proizvodnju i povećale vrijednost ponude za potrošače.


Modeli suradnje:

 • Praćenje svake jedinke unutar sustava:
  • Analiza uzoraka jedinki koje ulaze u sustav. Određuje se genotip prilikom ulaska u sustav i povezuje se sa jedinstvenom oznakom svake jedinke (markica…)
  • Nakon inicijalnog genotipiziranja svaka se jedinka, odnosno njeni uzorci mogu pratiti kroz cijeli proces do samog konačnog proizvoda koji se nudi krajnjem korisniku.
   Na ovaj način se može pratiti svaki proizvod koji sadrži meso samo jedne jedinke.
 • Praćenje jednog „batcha“, odnosno farme:
  • Sustav kojim se može pratiti/dokazati porijeklo mesa s hrvatskih farmi

Vrsta analize
DNA analiza sljedivosti mesa (meso i mesne prerađevine) 700,00kn
Navedena cijena analize DNA odnosi se na 1 uzorak.

Narudžbenica za analizu DNA goveda nalazi se ovdje.

Cjenik možete pogledati ovdje.