Genosovi znanstvenici sudjelovali su u međunarodnom timu koji je otkrio da su glikani izvrsni biomarkeri biološkog i kronološkog starenja, što će olakšati posao forenzičarima i liječnicima pri postavljanju dijagnoze i prevenciji bolesti, jer će omogućiti utvrđivanje relacije biološka dob vs kronološka dob.

Originalni članak, objavljen u časopisu „Gerontology“, možete pogledati ovdje.