Ostali projekti

Popis ostalih projekata dostupan je na https://genos-glyco.com/projects.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:  RAZVOJ PERSONALIZIRANOG DIJAGNOSTIČKOG ALATA ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE KARDIOMETABOLIČKIH BOLESTI – CardioMetabolic

Projekt prijavljen na:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“

Referentna oznaka: KK.01.2.1.02.0321

Opis projekta:

Razvoj personaliziranog dijagnostičkog alata za prevenciju i liječenje kardiometaboličkih bolesti (CardioMetabolic) provodi Genos u suradnji sa partnerima, koji uključuju tri poduzetnika te tri organizacije za istraživanje i širenje znanja, uz pomoć bespovratnih sredstava EU i RH. Projektom se planira razviti set inovativnih proizvoda koji će doprinijeti smanjenju pojave dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti u svjetskoj populaciji kroz alate za pravovremenu predikciju rizika za razvoj bolesti, unapređenje učinkovitosti terapije osoba koje već imaju jednu ili više dijagnoza kardiometaboličkih bolesti te razvoj mehanizama predikcije razvoja komplikacija kod pacijenata s dijagnosticiranim kardiometaboličkim bolestima.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta:  38.208.971,04  HKR

Iznos koji sufinancira EU: 26.537.841,28 HKR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Od 01. kolovoza 2020. godine. do 01. prosinca 2023. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

prof. Gordan Lauc, voditelj projekta

e-mail: glauc@genos.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:  UVOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA LABORATORIJEM – LIMS

Projekt prijavljen na:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“

Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0146

Opis projekta:

Kako bi poboljšao uočene nedostatke i poboljšao upravljanje poslovnim procesima, Genos d.o.o. projektom planira nabaviti ERP sustav koji će obuhvatiti sljedeće poslovne procese: 9 poslovnih procesa (nabava, prodaja, BI izvješćivanje, upravljanje projektima, imovinom, ljudskim resursima, skladištem, rizicima i planiranje, logistika).

Poslovanje laboratorija unaprijediti će se uvođenjem informacijskog sustava za upravljanje Laboratorijem – LIMS. Informacijski sustav upravljanja laboratorijem (LIMS) informatičko je rješenje kojim je omogućeno centralno upravljanje laboratorijem. Za Genos to znači centralno skladište podataka, uz automatsku pohranu, obradu i integraciju podataka. Osim skladištenja, upravljanje tim podacima je od iznimne važnosti. Podaci o kohortama, pacijentima, batch-evima te uzorcima; podaci o procesima, pokusima, mjerenjima, metodama, instrumentima, analitičarima, analitikama, trebaju biti integrirani, indeksirani, pretraživi, prikladno prikazivi, dostupni za rudarenje, uređivanje i uklanjanje. Sustav treba biti moderan s fleksibilnim korisničkim sučeljem, kompatibilan s svim modernim platformama (win, mac, android), visoko konfigurabilan od strane krajnjeg korisnika, te mora omogućavati unos, pretraživanje, uređivanje i uklanjanje podataka. Također mora imati integrirane prikladne preglednike za sve tipove podataka. Sučelje treba biti proširivo python skriptama.

Projektom se će uvesti dva informacijska sustava koji će pružiti podršku svim poslovnim procesima u tvrtki, a koji su raspoloživi i dostupni na tržištu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta:  1.207.731,25 HKR

Iznos koji sufinancira EU: 628,020,25 HKR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Od 01. listopada 2019. godine do 01. travnja 2021. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

prof. Gordan Lauc, voditelj projekta

e-mail: glauc@genos.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: NOVA GENERACIJA VISOKO PROTOČNIH GLIKOSERVISA

Opis projekta:

Projektom Nova generacija visoko protočnih glikoservisa (NovaGenGliko) GENOS će proširiti spektar svojih usluga, što je ključno za daljnji razvoj i zaposjedanje tržišta. Sposobnost brze prilagodbe zahtjevima klijenata, široki spektar automatiziranih visokoprotočnih analiza uz podršku novih analitičkih metoda i sposobnosti analize različitih bioloških uzoraka zajednički će utjecati na razvoj tržišta, a što je najvažnije tvrtki GENOS omogućit će zadržavanje visokog tržišnog udjela. Visokoprotočne usluge pridonijet će optimizaciji gliko analiza i značajnom smanjenju troškova pojedine analize.

Uz nove tehnološke usluge projekt donosi i značajno proširenje proizvodnih kapaciteta tvrtke GENOS koji će potpomoći razvoju nove generacije lijekova i bio-markera, a istovremeno široko otvoriti vrata za razvoj koncepta personalizirane analize.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta:  24.022.928,63 HKR

Iznos koji sufinancira EU: 17.927.218,21 HKR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Od 03. listopada 2016 godine. do 28.veljače, 2021. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

prof. Gordan Lauc, voditelj projekta

e-mail: glauc@genos.hr


Istraživanje genskih predispozicija i razvoj testa za prevenciju sportskih ozljeda GENPrevent

Projekt je sufinanciran sredstvima Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), program IRCRO
Voditelj projekta: Nina Briški
Datum ugovora: 31.11.2015.
Trajanje projekta: 2 godine (1.1.2016.-31.12.2017.)
Vrijednost projekta: 1.019.325,36 kn
Udio HAMAG-BICRO: 50%
Status projekta: završen

Članovi razvojnog tima: Nina Briški, mag.ing.mol.biotehnol., dr.sc. Vedrana Škaro, prof.dr.sc. Gordan Lauc, izv.prof.dr.sc. Damir Knjaz, prof.dr.sc. Saša Janković, dr. med., prof.dr.sc. Lana Ružić, dr.med.

Više


Glikani kao mjera općeg zdravstvenog stanja i starenja

 • Projekt je sufinanciran sredstvima BICRO-a, unutar programa Provjera inovativnog koncepta za poduzetnike (PoC Private)
 • Voditelj projekta: dr.sc. Mislav Novokmet
 • Početak projekta: 01.01.2014.
 • Trajanje projekta: 1 godina
 • Vrijednost projekta: 699.795,23 HRK
 • Sufinanciranje od strane prijavitelja: 360.139,66 HRK
 • Status projekta: završen

Više


Metode za visoko protočnu analizu glikoproteina – HTPGlycomet

 • FP7 projekt HTPGlycoMet je veliki kolaborativni istraživački program kojeg sufinancira Europska Unija.
 • Suradni projekt FP7-HEALTH-2012
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.900.000,00 EUR
 • Trajanje projekta: 01.10.2012. – 01.10.2016.
 • Lokacija projekta: Genos d.o.o., Zagreb
 • Status projekta: završen

Više
IBD-BIOM Dijagnostički i prognostički biomarkeri za upalne bolesti crijeva

 • Suradni projekt FP7-HEALTH-2012
 • Koordinator projekta: Sveučilište u Edinburghu
 • Korisnici projekta: Sveučilište u Edinburghu (UEDIN), Velika Britanija; Genos d.o.o. za vještačenje i analizu, Genos, Hrvatska; Ludger Ltd, Ludger, Velika Britanija; IP Istraživački konzalting SASU, IPRC, Francuska; Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi UHCF, Italija; Academisch Ziekenhuis Leiden – Leids Universitair Medisch Centrum Lumc, Nizozemska; Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska; Max-Planck-Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.V. MPI, Njemačka; Cedars-Sinai Medical Center, CS-MC, Sjedinjene Američke Države
 • Početak projekta: listopad 2012.
 • Trajanje projekta: 4 godine
 • Status projekta: završen

Internetske stranice projekta: IBD-BIOM

Više


MIMOmics – Metode za integriranu analizu višestrukih -omics setova podataka

 • Suradni projekt FP7-HEALTH-2012
 • Korisnici projekta: Academisch Ziekenhuis Leiden – Leids Universitair Medisch Centrum Lumc, Nizozemska; Universiteit Hasselt, UHasselt, Belgija; Sveučilište u Edinburghu (UEDIN), Velika Britanija; The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, UCAM, Velika Britanija; Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna, UNIBO, Italija; Helmholtz Zentrum Muenchen – Deutsches Forschungszentrum Fuer Gesundheit und Umwelt GmbH, HMGU, Njemačka; Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-ITB, Italija; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, Finska; Pharmatics Limited, Pharmatics, Velika Britanija; AcousticView Ltd, AV, Izrael; Genos d.o.o. za vještačenje i analizu, Genos, Hrvatska; Yurii Aulchenko, YuriiA, Nizozemska; Biocomputing Platforms Ltd OY, BCP, Finska; Genexplain GmbH, Genexplain GmbH, Njemačka
 • Početak projekta: listopad 2012.
 • Trajanje projekta: 4 godine
 • Status projekta: završen

Internetske stranice projekta: www.mimomics.eu

Više


HighGlycan – Metode za visokoprotočnu analizu glikozilacije proteina

 • Suradni projekt FP7-HEALTH-2011
 • Projekt je financiran sredstvima Europske komisije
 • Broj ugovora: 278535
 • Koordinator projekta: Leiden University Medical Center
 • Korisnici projekta: Leiden University Medical center, Leiden, Nizozemska; Sveučilište u Edinburghu, Velika Britanija; Max Planck Institute Magdeburg, Njemačka; NIBRT, Dublin, Irska; Genos d.o.o., Zagreb, Hrvatska; BIA Separations d.o.o., Ljubljana, Slovenija; MP Biomedical SARL, Strassbourg
 • Početak projekta: 01.11.2011.
 • Trajanje projekta: 5 godina
 • Status projekta: završen

Internetske stranice projekta: www.highglycan.eu

Više


Analiza antenarne fukoze kao rutinska dijagnostika HNF1A-MODY

 • Projekt je sufinanciran sredstvima BICRO-a, Program provjere inovativnog koncepta
 • Voditelj projekta: dr. sc. Ana Knežević
 • Početak projekta: 01.06.2011.
 • Trajanje projekta: 6 mjeseci
 • Vrijednost projekta: 707.331,00 HRK
 • Iznos PoC sufinanciranja: 350.000,00 HRK
 • Status projekta: završen

Više


Alati za detekciju novih Gliko-bioloških markera (GlycoBioM)

 • Suradnički projekt FP7-HEALTH-2010-two-stage
 • Projekt je financiran sredstvima Europske komisije
 • Broj ugovora 259869
 • Koordinator projekta: Sveučilište u Manchesteru
 • Korisnici projekta: UNIMAN (University of Manchester), GALAB, Genos d.o.o., NIBRT (National Institute for Bioprocessing, Research and Training (NIBRT), Ireland), UKE, UCPH (University of Copenhagen)
 • Početak projekta: 01.01.2011.
 • Trajanje projekta: 5 godina
 • Status projekta: završen
Internetske stranice projekta: GlycoBiom

Više


Visokoprotočna analitika glikana plazme

 • Projekt je sufinanciran sredstvima UKF fonda “Jedinstvo uz pomoć znanja”(3C)
 • Voditelj projekta: dr. sc. Ana Knežević
 • Početak projekta: 01.12.2010.
 • Trajanje projekta: 6 mjeseci
 • Vrijednost projekta: 445.700,00 HRK
 • Iznos UKF sufinanciranja: 84.000,00 HRK
 • Status projekta: završen

Više


Analiza N-vezanih glikana u plazmi čovjeka

 • Projekt je sufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za znanost (NZZ), Program “Partnerstvo u temeljnim istaživanjima“
 • Voditelj projekta: prof. dr. sc. Igor Rudan, Medicinski fakultet, Split
 • Korisnici projekta: Medicinski fakultet, Split i Genos d.o.o.
 • Početak projekta: 01.06.2010.
 • Trajanje projekta: 3 godine
 • Suradnici na projektu: dr.sc. Graham Turner, Medical School, University of Newcastle upon Tyne i dr.sc. Olga Gornik, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
 • Status projekta: završen

VišeRazvoj metoda molekularne dijagnostike

 • Projekt je sufinanciran sredstvima Poslovno-inovacijski centar Hrvatske (BICRO), program IRCRO
 • Voditelj projekta: dr.sc. Vedrana Škaro
 • Datum ugovora: 28.03.2011.
 • Trajanje projekta: 15 mjeseci
 • Vrijednost projekta: 831.800,00 HRK
 • Ugovoreno financiranje: 400.000,00 HRK
 • Udio BICRO-a: 48,09%
 • IR institucija: Medicinski fakultet, Split
 • Status projekta: završen

Više