Javna nabava

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 95_KEFO

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 95_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 94_INEL

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 94_WVR

Odluka o poništenju postupka nabave ev. br. 02-2017_Grupa 85

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 43_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 43_BIOSISTEMI

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 73_BIOVIT

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 59_WVR

Odluka o poništenju postupka nabave ev. br. 02-2017_Grupa 76

Odluka o poništenju postupka nabave ev. br. 02-2017_Grupa 65

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 96_Biovit

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 96_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 96_Inel

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 83_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 76

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 70_Inel

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 65

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 96_Gorea Plus

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 83_Biovit

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 70_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 41_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 38_KUNA

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 88_Inel

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 86_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 82_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 91_INEL

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 90_Gorea Plus

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 88_Biosistemi

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 87_Biovit

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 86_Biosistemi

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 84_GOREA PLUS d.o.o.

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 82_Biosistemi

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 81_DIAGNOSTICA SKALPELI d.o.o.

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 37_RUVE

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 33_KUNA

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 31_KUNA

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 27_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 26_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 23_INEL

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 21_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 20_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 19_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 57_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 54_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 46_Biosistemi

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 46_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 49_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 50_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 45_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 57_Dijagnostika skalpeli

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 54_Inel

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 50_Gorea plus

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 49_Inel

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 46_Inel

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 45_Inel

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 15_Kefo

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 13_Labomar.

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 105_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 75_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 66_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 63_Inel

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupe 62_WVR.

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 105_Inel

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 99_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 92_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 75_Inel

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 66_Biovit

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 63_Biosistemi

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 62_Gorea Plus

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 104 Kefo

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 102_Gorea plus

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 100 RU-VE

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 98_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 97_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 78_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 72_INEL

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupa 42

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 42 CRUX

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 40

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_11 Obrnuta Faza

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupa 28_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupa 22_WVR

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_11 ALPHACHROM

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 30

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 28

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 22

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 11

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 71_Biosistemi

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 69_Dijagnostika skalpeli

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 60_Dijagnostika skalpeli

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 68_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 67_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 58_Biosistemi

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 56_Gorea Plus

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 55_WVR

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 53_Gorea Plus

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 51_Gorea Plus

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 47_INEL medicinska tehnika

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 32

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 24

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupa 64

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. br. 02-2017_Grupa 52

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 4

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 6

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 25

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 34

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 29

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 17

Odluka o poništenju postupka nabave ev. broj 02-2017_Grupa 02

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 36

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 35

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 16

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 14

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 12

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 09

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 08

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 07

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017_Grupa 03

Odluka o poništenju postupka nabave ev. broj 02-2017_Grupa 01

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 04-2017

Odluka o odbijanju ponude nabava ev. broj 02-2017 GRUPA 2

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 03-2017

Odluka o odabiru ponude nabava ev. broj 02-2017 GRUPA 39

Odluka o poništenju postupka nabave ev. broj 02-2017

Obavijest o nabavi 05/2017

Obavijest o nabavi 04/2017

Odluka o poništenju postupka nabave – 01/2017

Obavijest o nabavi 03/2017

Obavijest o nabavi 02/2017

Odluka o produženju roka za donošenje Odluke o odabiru_ nabava ev. broj 02-2017.

Objava natječaja o nabavi LC-MS/MS tekućinskog kromatografa – masenog spektrometra visoke rezolucije tipa Q-TOF sa nano-UPLC sustavom