Transakcija obuhvaća preuzimanje tri Genos DNA laboratorija u Zagrebu, laboratorija za humanu genetiku, laboratorija za animalnu genetiku te laboratorija za forenzičku analizu DNA. U njima se pružaju razne usluge DNA analize, od utvrđivanja spola pticama, pasmina pasa i porijekla mesa do utvrđivanja očinstva, rizika od obolijevanja te kriminalističkih vještačenja.
U Medilabu objašnjavaju kako ovom akvizicijom kreću u intenzivniji tržišni proboj i komercijalizaciju navedenih proizvoda i usluga.