Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: NOVA GENERACIJA VISOKO PROTOČNIH GLIKOSERVISA

Projekt prijavljen na:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

Referentna oznaka: KK.01.2.1.01.0003

Opis projekta:

Projektom Nova generacija visoko protočnih glikoservisa (NovaGenGliko) GENOS će proširiti spektar svojih usluga, što je ključno za daljnji razvoj i zaposjedanje tržišta. Sposobnost brze prilagodbe zahtjevima klijenata, široki spektar automatiziranih visokoprotočnih analiza uz podršku novih analitičkih metoda i sposobnosti analize različitih bioloških uzoraka zajednički će utjecati na razvoj tržišta, a što je najvažnije tvrtki GENOS omogućit će zadržavanje visokog tržišnog udjela. Visokoprotočne usluge pridonijet će optimizaciji gliko analiza i značajnom smanjenju troškova pojedine analize.

Uz nove tehnološke usluge projekt donosi i značajno proširenje proizvodnih kapaciteta tvrtke GENOS koji će potpomoći razvoju nove generacije lijekova i bio-markera, a istovremeno široko otvoriti vrata za razvoj koncepta personalizirane analize.

Partneri na projektu:

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet Zagreb

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj projekta:

Visokoprotočne usluge pridonijet će optimizaciji gliko analiza i značajnom smanjenu troškova pojedine analize. Jedno od najvažnijih novosti projekta donosi širenje komercijalnih gliko analiza s čovjeka na eksperimentalne životinje i stanične linije, čim će GENOS prvi u svijetu ponuditi visokoprotočne analitičke usluge na drugim vrstama bioloških uzoraka.

Očekivani rezultati projekta:

– Proces za razvoj novih visokoprotočnih usluga.

– Usvojena 3 nova tehnološka rješenja (LC-MS, KE i MALDI)

– Devet novih komercijalnih visokoprotočnih usluga (TRL 8)

– Validacija će se provoditi primjenom visokoprotočnih usluga u stvarnom razvoju bio-markera gdje očekujemo uspješan razvoj, a kasnije i patentnu zaštitu najmanje dva bio-markera.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta:  24.022.928,63 HKR

Iznos koji sufinancira EU: 17.927.218,21 HKR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Od 03. listopada 2016 godine. do 31. svibnja 2020. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

prof. Gordan Lauc, voditelj projekta

e-mail: glauc@genos.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/