Test utvrđivanja očinstva

  • Genom čovjeka sastoji se od 6.000.000.000 parova dušičnih baza, slova genetičke abecede.
  • Genom svake jedinke jedinstvena je kombinacija nastala kombinacijom genskog materijala njezinih roditelja.
  • Uz izuzetak jednojajčanih blizanaca, na svijetu ne postoje dvije osobe s identičnim genetskim materijalom

Za potrebe utvrđivanja identiteta analizira se najmanje 16 nasljednih DNA biljega (15 STR lokusa i amelogenin) koji su međunarodnim preporukama priznati kao dovoljno diskriminatorni tj. daju vjerojatnost biološkog roditeljstva >99,9 %. Radi se o lokusima D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D5S818 i FGA.

Ukoliko postoji nepoklapanje alela samo u jednom DNA biljegu, može se pretpostaviti da se radi o mutaciji te je u ovom slučaju potrebna dodatna analiza. Ukoliko se nepoklapanje pojavi u dva ili više DNA biljega, nedvojbeno se radi o osobi koja nije roditelj navedenog djeteta.

Ukoliko postoji potreba ili stranaka izrazi želju za testiranje na dodatnim lokusima, Genos DNA laboratorij je u mogućnosti, uz nadoplatu, napraviti analizu na ukupno 24 STR lokusa.

Za utvrđivanje očinstva/majčinstva na osobni zahtjev dovoljna je usporedba DNA profila jednog roditelja i djeteta.

Rezultati analize u najkraćem roku u RH (7 radnih dana).