Ostale analize

Određivanje DNA profila

Određivanje DNA profila najčešće se traži u svrhu usporedbe odnosno provjere vjerodostojnosti postojećeg DNA profila ili nalaza te dopune ranije napravljenog nalaza kojim se utvrđuje očinstvo ili srodstvo. DNA profil pruža dokaz o genetičkoj identifikaciji i može se koristiti u velikom broju slučajeva, npr.:

  • u slučaju ostvarivanja ili osporavanja prava na nasljedstvo
  • u rješavanju slučajeva izgubljene ili otete djece
  • u imigracijskim sporovima
  • za ljude koji obavljaju visoko rizične poslove
  • za potrebe osiguravajućih društava
  • u slučajevima prirodnih katastrofa, nesreća, terorističkih napada i sl.
  • kada postoji sumnja u zamjenu bioloških uzoraka (npr. tkivo uklopljeno u parafinsku kocku u slučaju dijagnosticiranog karcinoma, zamjena spolnih stanica prilikom IVF postupka)

Dokazivanje srodstva po muškoj liniji

Dokazivanje srodstva je moguće provesti analizom STR biljega (eng. Short Tandem Repeats, kratke uzastopno ponavljajuće sekvence) na Y kromosomu. Ovaj spolni kromosom nasljeđuje se nepromijenjen po muškoj liniji odnosno prenosi se izravno s oca na sinove. Promjene koje se na njemu eventualno mogu dogoditi su mutacije koje predstavljaju nasumične zamjene pojedinog nukleotida koje se događaju slučajno, spontano i vrlo rijetko. Zbog toga svi muški srodnici s očeve strane dijele iste biljege na Y kromosomu odnosno imaju identičan Y DNA profil. Ova metoda može biti korisna i primjenjiva kod indirektnog utvrđivanja očinstva muške djece kada muški srodnik s očeve strane (brat, djed, stric, odnosno svi članovi obitelji po muškoj liniji) može zamijeniti preminulog navodnog oca te kod dokazivanje srodstva između braće, djeda i unuka, strica i nećaka i sl. Testiranje po Y kromosomu korisno je u slučajevima kada:

  • braća žele potvrditi imaju li istog biološkog oca
  • posvojena muška djeca traže svog biološkog oca ili druge muške članove obitelji (test daje informaciju o tome može li se testirana osoba biti uključiti ili isključiti kao potencijalni otac/mučki član obitelji biti uključen)
  • je potreban službeni dokaz srodstva između muških osoba npr. sudski sporovi ili slučajevi imigracije

Utvrđivanje prisutnosti sjemene tekućine

Prisutnost tragova sjemene tekućine s različitih uzoraka (odjeće, posteljine, ručnika, vaginalnih briseva itd.) utvrđuje se korištenjem testa RSID™-Semen (Rapid Stain Identification of Human SemenIndependent Forensics, USA). RSID™-Semen test se temelji na dokazivanju prisutnosti humanog proteina semenogelina imunokromatografskom testnom trakicom, pomoću dva anti-semenogelin monoklonska protutijela.


Izolacija DNA

Izolacija DNA se uglavnom provodi na zahtjev stranke kojoj je izolat DNA potreban za molekularno-dijagnostičke testove koji su osnova personalizirane medicine, npr.:

  • utvrđivanje genetičke predispozicije za određenu bolest ili poremećaj zbog pravovremenog i ciljanog sustava prevencije i/ili liječenja
  • procjena ishoda liječenja u svrhu smanjenja neučinkovitosti tretmana (farmakogenetika).

Često se radi o analizama koje nisu dostupne u Hrvatskoj nego se izolat DNA šalje u inozemstvo.

Za izolaciju DNA je potrebno 3 mL pune krvi u vacutainer epruveti s antikoagulansom EDTA (ljubičasti čep). Krv je najbolje dostaviti odmah nakon vađenja, a po potrebi se može čuvati na +4°C nekoliko sati ili duže vrijeme na -20°C. Za vađenje krvi u Genos DNA laboratoriju molimo unaprijed nazvati na broj +385 1 2352 660.

Narudžbenicu možete pronaći ovdje.

Cjenik možete pronaći ovdje.

Naruči testiranje putem weba!