Ostale analize

Određivanje DNA profila

Određivanje DNA profila najčešće se traži u svrhu usporedbe odnosno provjere vjerodostojnosti postojećeg DNA profila ili nalaza te dopune ranije napravljenog nalaza kojim se utvrđuje očinstvo ili srodstvo. DNA profil pruža dokaz o genetičkoj identifikaciji i može se koristiti u velikom broju slučajeva, npr.:

  • u slučaju ostvarivanja ili osporavanja prava na nasljedstvo
  • u rješavanju slučajeva izgubljene ili otete djece
  • za ljude koji obavljaju visoko rizične poslove
  • za potrebe osiguravajućih društava
  • u slučajevima prirodnih katastrofa, nesreća, terorističkih napada i sl.
  • kada postoji sumnja u zamjenu bioloških uzoraka (npr. tkivo uklopljeno u parafinsku kocku u slučaju dijagnosticiranog karcinoma; zamjena spolnih stanica prilikom IVF postupka)

Dokazivanje srodstva

Dokazivanje srodstva moguće je provesti analizom STR biljega (eng. Short Tandem Repeats, kratke uzastopno ponavljajuće sekvence) na Y kromosomu. Ovaj spolni kromosom nasljeđuje se nepromijenjen po muškoj liniji odnosno, prenosi se izravno s oca na sinove. Promjene koje se na njemu eventualno mogu dogoditi mutacije su koje predstavljaju nasumične zamjene pojedinog nukleotida koje se događaju slučajno, spontano i vrlo rijetko. Zbog toga svi muški srodnici s očeve strane dijele iste biljege na Y kromosomu odnosno imaju identičan Y DNA profil. Ova metoda može biti korisna i primjenjiva kod indirektnog utvrđivanja očinstva muške djece kada muški srodnik s očeve strane (djed, stric, odnosno svi članovi obitelji po muškoj liniji) može zamijeniti preminulog navodnog oca te dokazivanje srodstva između braće, djeda i unuka, strica i nećaka i sl.


Utvrđivanje prisutnosti sjemene tekućine

Prisutnost tragova sjemene tekućine utvrđuje se korištenjem testa RSID™-Semen (Rapid Stain Identification of Human SemenIndependent Forensics, USA). RSID™-Semen test temelji se na dokazivanju prisutnosti humanog proteina semenogelina imunokromatografskom testnom trakicom, pomoću dva anti-semenogelin monoklonska protutijela.


Izolacija DNA

Izolacija DNA uglavnom se provodi na zahtjev stranke kojoj je izolat DNA potreban za molekularno-dijagnostičke testove koji su osnova personalizirane medicine, npr.:

  • utvrđivanje genetičke predispozicije za određenu bolest ili poremećaj zbog pravovremenog i ciljanog sustava prevencije i/ili liječenja
  • procjena ishoda liječenja u svrhu smanjenja neučinkovitosti tretmana (farmakogenetika)

Često se radi o analizama koje nisu dostupne u Hrvatskoj nego se izolat DNA šalje u inozemstvo.

Za izolaciju DNA potrebno je 3 ml pune krvi u vacutainer epruveti s antikoagulansom EDTA (ljubičasti čep). Krv je najbolje dostaviti odmah nakon vađenja, a po potrebi se može čuvati na +4°C nekoliko sati ili duže vrijeme na -20°C.

Za vađenje krvi u Genos DNA laboratoriju molimo unaprijed nazvati na broj +385 1 2352 660.