Prof.dr.sc. Gordan Lauc, predsjednik uprave Genosa i redoviti profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, provodi istraživanja u dva područja:  glikoproteomici te forenzičnoj genetici i molekularnoj dijagnostici. Objavio je više od 100 znanstvenih radova u časopisima koje navodi CC, te još četrdesetak ostalih radova i poglavlja u knjigama. Njegovi znanstveni radovi citirani su oko 1000 puta.

Prof. dr. sc. Gordan Lauc rođen je 1970. godine u Osijeku. S nepune 22 godine diplomirao je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirao iz polja kemija, grana biokemija 1995. godine. Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je 1997. godine za docenta, 2002. godine za izvanrednog profesora, 2005. godine za redovitog profesora, a 2010. godine za redovitog profesora u trajnom zvanju. Od 1997. do 1998. usavršavao se na Johns Hopkins sveučilištu u Baltimoru kao dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije. Od 1998. do 2010 godine s 20% radnog vremena radio je i kao Predsjednik katedre za Medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta Osijek, gdje 1999. godine utemeljuje i DNA laboratorij za identifikacije žrtava Domovinskog rata. U periodu od 2001. do 2005. godine bio je Prodekan za znanost Medicinskog fakulteta u Osijeku. 2001. Godine izabran je za gostujućeg profesora Sveučilišta Johns Hopkins, a 2011. godine za člana prestižnog Johns Hopkins Society of Scholars. 2012. Godine izabran je za počasnog profesora Sveučilišta u Edinburgu, te naslovnog profesora na Sveučilištu Edith Cowan u Perthu. 2007. godine utemeljio je tvrtku Genos.

Prof dr. sc. Gordan Lauc bio je član pregovaračkog tima za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje znanost i istraživanje, te predsjednik Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana za poticanje ulaganja u znanost i istraživanje Vlade RH. U periodu od 2005. do 2009. bio je član i zamjenik predsjednice Područnog vijeća za prirodne znanosti, a od 2009. do 2013. godine član Nacionalnog vijeća za znanost RH. Član je Upravnog odbora „European Glycoscience Forum“ Europske znanstvene zaklade, te upravnog odbora „International Glycoconjugate organisation“.

Prof. Lauc provodi istraživanja u dva područja; (i) glikoproteomici i (ii) forenzičnoj genetici i molekularnoj dijagnostici. U oba područja je prepoznat i priznat u svijetu, što potvrđuje velik broj pozvanih predavanja i međunarodnih istraživačkih konzorcija u koje je uključen. Jedan je od malog broja hrvatskih znanstvenika kojima je odobren istraživački projekt Instituta za zdravlje (NIH) SAD, koordinirao je ili bio jedan od glavnih istraživača na dvanaest FP6 i FP7 projekata. Prof Lauc objavio je više od 100 znanstvenih radova u časopisima koje navodi CC, te još četrdesetak ostalih radova i poglavlja u knjigama. Njegovi znanstveni radovi citirani su oko 1000 puta.

Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost