Predsjednik uprave Genosa prof. dr. sc. Gordan Lauc u Parizu je predstavio projekt Genosa koji je ušao u najužu konkurenciju za nagradu, a tvrtka je prezentirala i nove DNA setove za uzimanje uzorka, te nove inovativne DNA testove koji su izazvali velik interes znanstvene i poslovne javnosti.

Tvrtka Genos dobila je još jedno vrijedno međunarodno priznanje –  projekt Genosa izabran je među pet najuspješnijih projekata u konkurenciji za prestižnu nagradu «European Universal Biotech Innovation Prize» na ovogodišnjim danima inovacija («Innovation Days») održanim od 07. do 09. listopada u Parizu. Priznanje je tim veće što je među pet finalista Genos bio jedina tvrtka, a svi ostali finalisti velike i renomirane javne znanstveno-istraživačke institucije/sveučilišta iz cijele Europe.

«Innovation Days» koncipirani su radi promocije start-up projekata na području biotehnologije, a samo pokretanje nagrade motivirano je prepoznavanjem inovativnih projekata te razvojem novih proizvoda ili usluga u medicini.

Genos je postigao izniman uspjeh u konkurenciji najuglednijih europskih sveučilišta i kompanija projektom primjene analize glikana za stratifikaciju pacijenata s ciljem razvoja  personalizirane medicine.  Glikani su potencijalni biomarkeri za čitav niz bolesti, te je njihovom analizom moguće utvrditi da li će neka terapija za pojedinog bolesnika biti učinkovita ili ne. Stručnjaci iz Genosa  danas su jedna od vodećih grupa za analizu glikana na svijetu.