Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:  RAZVOJ PERSONALIZIRANOG DIJAGNOSTIČKOG ALATA ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE KARDIOMETABOLIČKIH BOLESTI – CardioMetabolic

Projekt prijavljen na:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“

Referentna oznaka: KK.01.2.1.02.0321

Opis projekta:

Razvoj personaliziranog dijagnostičkog alata za prevenciju i liječenje kardiometaboličkih bolesti (CardioMetabolic) provodi Genos u suradnji sa partnerima, koji uključuju tri poduzetnika te tri organizacije za istraživanje i širenje znanja, uz pomoć bespovratnih sredstava EU i RH. Projektom se planira razviti set inovativnih proizvoda koji će doprinijeti smanjenju pojave dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti u svjetskoj populaciji kroz alate za pravovremenu predikciju rizika za razvoj bolesti, unapređenje učinkovitosti terapije osoba koje već imaju jednu ili više dijagnoza kardiometaboličkih bolesti te razvoj mehanizama predikcije razvoja komplikacija kod pacijenata s dijagnosticiranim kardiometaboličkim bolestima.

 

PARTNERI NA PROJEKTU:

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet Zagreb

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Specijalna bolnica Sveta Katarina

Motus Melior d.o.o.

Genos Glycoscience d.o.o.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj projekta:

Cilj koji se planira postići provedbom projekta je razvoj novih rješenja za učinkovitu prevenciju i liječenje dijabetesa i njegovih komplikacija, s naglaskom na kardiovaskularne bolesti, koja će predstavljati novost na globalnom tržištu, pri čemu očekivani rezultati projekta uključuju:

(1) Razvijen test za probir osoba s povećanim rizikom za razvoj šećerne bolesti temeljen na glikozilacijskom biljegu;

(2) Razvijen test za probir pacijenata s povećanim rizikom za razvoj kardiovaskularnih bolesti temeljen na glikozilacijskom biljegu;

(3) Razvijen test za personalizirano određivanje terapije za liječenje kardiovaskularnih bolesti.

 

Očekivani rezultati projekta:

Očekivani rezultati istraživanja provedenih u okviru CardioMetabolic projekta predstavljaju iskorak u području istraživanja i razvoja, te će omogućiti provedbu novih razvojno-istraživačkih aktivnosti u tematskom prioritetnom području S3 Zdravlje i kvaliteta života, a koje će se temeljiti na spoznajama i znanjima stečenima kroz provedbuovoga projekta. Tome će doprinijeti i planirano sustavno objavljivanje rezultata istraživanja postignutih kroz CardioMetabolic projekt, temeljeno na principima otvorenog pristupa rezultatima istraživanja (eng. open access) svim zainteresiranim dionicima po istim uvjetima. Dodatno, u okviru provedbe projekta planirano je zapošljavanje (primarno mladih) istraživača koji će sudjelovanjem na projektu stjecati nova znanja i kompetencije, a osigurat će se i sustavan prijenos znanja stečenih kroz projekt studentima hrvatskih i inozemnih fakulteta, obzirom da su pojedini istraživači uključeni u provedbu CardioMetabolic projekta ujedno i profesori na različitim fakultetima.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta:  38.208.971,04  HKR

Iznos koji sufinancira EU: 26.537.841,28 HKR

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Od 01. kolovoza 2020. godine. do 01. kolovoza 2023. godine

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

prof. Gordan Lauc, voditelj projekta

e-mail: glauc@genos.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/