Set za utvrđivanje očinstva primjenom analize DNA

Set za utvrđivanje očinstva primjenom analize DNA namijenjen je izuzimanju uzoraka brisa bukalne sluznice (bris sluznice usne šupljine). Ovakve uzorke moguće je lako i bezbolno izuzeti koristeći kolektore iz seta, a koji su posebno dizajnirani za ovu svrhu. Sterilna zaštitna tubica dizajnirana je na način koji olakšava rukovanje kolektorom te štiti uzorak od okolišnih čimbenika smanjujući ukupan rizik od kontaminacije i omogućavajući transport uzorka do laboratorija na siguran način. Ukoliko je izuzet prema opisanim uputama priloženim u setu, uzorak u ovom kolektoru ostaje sačuvan mjesecima. Prateći jednostavne upute, uzorke možete izuzeti u privatnosti vlastitog doma. Na taj način se uzorci, izuzeti i spremljeni u priloženu nepoderivu zaštitnu kuvertu, šalju na analizu u Genos d.o.o.

Standardni rok za dovršetak analize je 7 radnih dana, a za hitnu analizu 4 radna dana od dana zaprimanja uplate i uzoraka u laboratorij.
Rezultat analize dostavlja se Naručitelju sukladno označenom odabiru na narudžbenici (osobno, poštom ili elektronskom poštom).

Uzorke je moguće poslati anonimno ili s navedenim identitetima osoba. Ukoliko je izuzimanje i obilježavanje uzoraka provedeno pred ovlaštenim osobama (suci, javni bilježnici) i osigurana je vjerodostojna dostava, rezultati provedene analize mogu poslužiti kao dokaz očinstva na sudu. Standardni rok za dovršetak analize za potrebe sudskog procesa je 10 radnih dana


Set za utvrđivanje očinstva primjenom analize DNA možete izravno naručiti od tvrtke Genos d.o.o. telefonom (01 2352 660; 01 2352 661; 031 251 016) ili elektronskom poštom (info@genos.hr).
Cijena seta iznosi 100 kn.

Set za utvrđivanje očinstva sadrži:

  1. Tri kolektora za uzorke brisa bukalne sluznice
  2. Vrećicu za pohranu nestandardnih uzoraka
  3. Rukavice za izuzimanje uzoraka
  4. Upute za izuzimanje uzoraka
  5. Narudžbenicu
  6. Nepoderivu zaštitnu kovertu za slanje uzoraka na analizu


U dostavljenim biološkim uzorcima bit će ispitano najmanje 16 nasljednih DNA biljega koji omogućuju utvrđivanje identiteta i očinstva prema najvišim standardima struke. Krajnji rezultat analize je potvrda ili isključenje biološkog očinstva. Ukoliko je naručeno i vještačenje, krajnji rezultat analize je nalaz i mišljenje ovlaštenog sudskog vještaka kojim se potvrđuje ili isključuje očinstvo na temelju statističkog izračuna vjerojatnosti biološkog roditeljstva. Bliski srodnici su izuzeti iz biostatističkog izračuna.

Analiza prikupljenih uzoraka provodi se u laboratoriju tvrtke Genos d.o.o. u Zagrebu, prvom privatnom forenzičkom laboratoriju u ovom dijelu Europe.