GENContracept

DNA test faktora koagulacije

Test utvrđivanja očinstva

Utvrđivanje poremećaja broja kromosoma (brzi test trisomija)

GENPerform

GENFat

DNA test intolerancije laktoze

DNA test za sekretor status

DNA test za ACE

Ostale analize

Haplo Test (Y haplogrupa)