GENContracept

DNA test faktora koagulacije

Test utvrđivanja očinstva

GENPerform

GENFat

DNA test intolerancije laktoze

DNA test za sekretor status

DNA test za ACE

Ostale analize