GENPerform testom obuhvaćeno je 13 genskih varijanti (polimorfizama) povezanih s odgovorom organizma na prehranu i tjelesnu aktivnost.

ACE (gen za angiotenzin konvertirajući enzim)
Polimorfizam: insercija (II) / delecija (DD), rs4646994

Gen ACE kodira za enzim ACE koji je važan u regulaciji krvnog tlaka. Insercija u ovom genu povezuje se s nižom aktivnošću proteina ACE te, stoga, s boljom fizičkom izdržljivošću (utvrđeno kod vrhunskih trkača dugoprugaša, vrhunskih planinara, veslača, maratonaca, itd.) Delecija u ovom genu povezana je s povišenom aktivnošću proteina ACE te, u skladu s time, mogućnošću izvođenja tjelesnih aktivnosti koje zahtijevaju snagu i brzinu.


ACTN3 (gen za alfa aktinin 3)
Polimorfizam: C/T, rs1815739

Gen ACTN3 kodira za protein ACTN3 koji se nalazi u brzo-kontraktilnim mišićnim vlaknima odgovornima za stvaranje sile pri velikim brzinama kontrakcije. Brzo-kontraktilna vlakna omogućuju proizvodnju eksplozivne sile u kratkim vremenskim periodima, što je idealno za sprinterski tip sportaša. Varijanta T dovodi do greške u nastanku proteina zbog čega je smanjena funkcija brzo-kontraktilnih mišićnih vlakana.


ADRB2 (gen za adrenergički receptor beta 2)
Polimorfizmi: pozicija 1: G/A, rs1042713 i pozicija 2: G/C, rs1042714

Gen ADRB2 kodira za protein ADRB2 koji se nalazi u masnim stanicama i uključen je u metabolizam masti. Varijanta G na obje analizirane pozicije unutar ovog gena može dovesti do smanjene razgradnje masti i nakupljanja masnog tkiva. Stoga je ta varijanta povezana s većim udjelom ukupnih masti u tijelu i većim omjerom struka i bokova te s rizikom od razvoja pretilosti, posebno u slučaju prehrane bogate ugljikohidratima. Osim toga, uočena je i povezanost varijante A ovog gena s boljim rezultatima pri pokušaju redukcije masnog tkiva i indeksa tjelesne mase kroz tjelesnu aktivnost.


ADRB3 (gen za adrenergički receptor beta 3)
Polimorfizam: C/T, rs4994

Gen ADRB3 kodira za protein ADRB3 koji se nalazi u masnom tkivu i uključen je u regulaciju metabolizma masti. Varijanta C ovog gena može dovesti do smanjene razgradnje masti te je povezana s povišenom vrijednošću ITM, povišenim udjelom masnog tkiva i većim opsegom struka. Ipak, uočeno je da tjelesna aktivnost višeg intenziteta omogućava redukciju indeksa tjelesne mase kod osoba s ovom varijantom gena.


APOA2 (gen za apolipoprotein A II)
Polimorfizam: T/C, rs5082

Gen APOA2 kodira za protein APOA2 koji je u sastavu lipoproteina velike gustoće (HDL). Varijanta C ovog gena povezana je s nakupljanjem masnog tkiva u trbušnoj šupljini te s povišenom vrijednošću ITM i mogućnošću razvoja pretilosti u slučaju prehrane s visokim udjelom zasićenih masti.


FABP2 (gen za protein nosač masnih kiselina 2)
Polimorfizam: G/A, rs1799883

Gen FABP2 kodira za protein FABP2 koji se nalazi u stanicama tankog crijeva, a sudjeluje u apsorpciji, metabolizmu i transportu dugolančanih masnih kiselina. Varijanta A ovog gena povezana je s povećanim afinitetom proteina FABP2 za dugolančane masne kiseline i povećanim unosom triglicerida u stanice probavnog sustava. Moguća posljedica toga je porast indeksa tjelesne mase (ITM), udjela masnog tkiva u tijelu te povišena koncentracija triglicerida u plazmi. Ista varijanta tog gena povezana je i s inzulinskom rezistencijom.


FUT2 (gen za fukoziltransferazu 2)
Polimorfizam: G/A; rs601338

Gen FUT2 kodira za enzim FUT2 koji određuje sekretor status, odnosno regulira izlučivanje antigena krvnih grupa u tjelesne tekućine (slina, sluz probavnog i dišnog sustava, suze, znoj i sl.). Osobe genotipa AA su nesekretori, dok su osobe genotipa GG ili GA sekretori. Sekretor status utječe na metabolizam kao i na povećan rizik od nekih bolesti (urinarne infekcije, dijabetes, bolesti probavnog sustava). Utvrđivanje sekretor statusa je važno kako bi se odredio prehrambeni režim koji je prilagođen svakoj osobi ovisno o utvrđenom sekretor statusu.


MCM6 (gen za održavanje mini kromosoma)
Polimorfizmi: LCT-13910 C/C; rs4988235 i LCT-22018 G/A; rs182549

Varijante gena MCM6 povezane su sa sposobnošću probave mliječnog šećera (laktoze). Kod genotipa CC (LCT-13910) i genotipa GG (LCT-22018) aktivnost enzima laktaze je znatno smanjena (hipolaktazija) pa je smanjena i sposobnost razgradnje mliječnog šećera (intolerancija laktoze).


MTHFR (gen za metilentetrahidrofolat reduktazu)
Polimorfizmi: 677 C/T, rs1801133 i 1298 A/C, rs1801131

Gen MTHFR kodira za enzim MTHFR koji sudjeluje u metabolizmu folata (vitamin B9) i sintezi esencijalnih aminokiselina. Varijante ovog gena povezane su s poremećenim metabolizmom folata i povišenim razinama homocisteina u plazmi te, posljedično, brojnim zdravstvenim problemima. Genotip TT (MTHFR677) ukazuje na umjereno povećani rizik za hiperhomocisteinemiju (povećana razina homocisteina). U slučaju kombinacije genotipa CT (MTHFR677) s genotipom AC (MTHFR1298) utvrđen je povećani rizik za hiperhomocisteinemiju.


PPARG (gen za gama receptor aktiviran peroksisomnim proliferatorom)
Polimorfizam: C/G, rs1801282

Gen PPARG kodira za protein PPARG koji se nalazi uglavnom u masnom tkivu gdje sudjeluje u nastanku masnih stanica. Varijanta G ovog gena povezana je sa smanjenom aktivnošću proteina PPARG što može rezultirati smanjenom mogućnošću nakupljanja masnog tkiva.