GENContracept

DNA test faktora koagulacije

Test utvrđivanja očinstva

Utvrđivanje poremećaja broja kormosoma (brzi test trisomija)

GENPerform

GENFat

DNA test intolerancije laktoze

DNA test sekretor status

DNA test za ACE

Ostale analize

Haplo Test (Y haplogrupa)