Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:  UVOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA LABORATORIJEM – LIMS

Projekt prijavljen na:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“

Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0146

Opis projekta:

Kako bi poboljšao uočene nedostatke i poboljšao upravljanje poslovnim procesima, Genos d.o.o. projektom planira nabaviti ERP sustav koji će obuhvatiti sljedeće poslovne procese: 9 poslovnih procesa (nabava, prodaja, BI izvješćivanje, upravljanje projektima, imovinom, ljudskim resursima, skladištem, rizicima i planiranje, logistika).

Poslovanje laboratorija unaprijediti će se uvođenjem informacijskog sustava za upravljanje Laboratorijem – LIMS. Informacijski sustav upravljanja laboratorijem (LIMS) informatičko je rješenje kojim je omogućeno centralno upravljanje laboratorijem. Za Genos to znači centralno skladište podataka, uz automatsku pohranu, obradu i integraciju podataka. Osim skladištenja, upravljanje tim podacima je od iznimne važnosti. Podaci o kohortama, pacijentima, batch-evima te uzorcima; podaci o procesima, pokusima, mjerenjima, metodama, instrumentima, analitičarima, analitikama, trebaju biti integrirani, indeksirani, pretraživi, prikladno prikazivi, dostupni za rudarenje, uređivanje i uklanjanje. Sustav treba biti moderan s fleksibilnim korisničkim sučeljem, kompatibilan s svim modernim platformama (win, mac, android), visoko konfigurabilan od strane krajnjeg korisnika, te mora omogućavati unos, pretraživanje, uređivanje i uklanjanje podataka. Također mora imati integrirane prikladne preglednike za sve tipove podataka. Sučelje treba biti proširivo python skriptama.

Projektom se će uvesti dva informacijska sustava koji će pružiti podršku svim poslovnim procesima u tvrtki, a koji su raspoloživi i dostupni na tržištu.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj projekta:

Projektom odnosno implementacijom 2 sustava upravljanja poslovnim procesima optimizirati će se upravljanje poslovnim procesima, povećati učinkovitost u upravljanju procesima i povećati efikasnost rada u administraciji i laboratoriju te povećati zadovoljstvo kupaca. Cilj projekta je poboljšati tržišnu konkurentnost i zadržati poziciju vodećeg glikolaboratorija u svijetu.

Očekivani rezultati projekta:

Rezultati projekta su sljedeći:

  1. a) poboljšano upravljanje svim poslovnim procesima u tvrtki – 9 poslovnih procesa

Administracija, Financije, Nabava, Prodaja, Skladište, Osnovna sredstva, BI, BI Kontroling, Ljudski potencijali, Zaštita na radu i okoliša, CRM i WMS

  1. b) informatizacija upravljanja laboratorijem – objedinjeni svi procesi u laboratoriju, integrirane baze podataka i centralizirano praćenje podataka

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta:  1.207.731,25 HKR

Iznos koji sufinancira EU: 628,020,25 HKR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Od 01. listopada 2019. godine do 01. travnja 2021. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

prof. Gordan Lauc, voditelj projekta

e-mail: glauc@genos.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/