U emisiji “Znanstveni krugovi” HRT-a, koja je emitirana 27.12.2013., prezentirana su najvažnija otkrića i projekti hrvatskih znanstvenika u 2013. godini. Genos je prezentiran sa čak tri svoja projekta: otkriće biomarkera za oblik dijabetesa koji se naziva MODY, a rezultat istraživanja objavio je časopis “Dijabetes”, službeno glasilo Američke asocijacije za dijabetes. Rano prepoznavanje pacijenata s MODY podtipom dijabetesa je važno jer oni trebaju drugačiju terapiju koja može dugi niz godina kontrolirati bolest bez pojave komplikacija.

Drugo važno otkriće je mreža od 16 gena koji kontroliraju glikozilaciju imunoglobulina. Otkriveni geni važni su za razumijevanje velikog broja autoimunih bolesti i tumora, što upućuje na značaj glikozilacije imunoglobulina u razvoju ovih bolesti te otvara novo područje za razvoj dijagnostike i novih lijekova.

Treći prezentirani projekt je nedavno otkriće da su glikani izvrsni biomarkeri starenja. Istraživanje provedeno na više od 5000 ljudi iz četiri Europske populacije, nedvojbeno je pokazalo da glikani precizno opisuju i kronološku i biološku dob, te da su u tome i četiri puta bolji od duljine telomera, koja se do sada često koristila za predviđanje biološke dobi.

Prilog o Genosu u emisiji “Znanstveni krugovi” možete pogledati ovdje.